కన్యాశుల్కం

ఇల్లు ఇల్లనియేవు ఇల్లు నాదనియేవు
నీ ఇల్లు యెక్కడే చిలుకా

ఊరికీ ఉత్తరాన కామాటిపురములోన
కట్టె ఇల్లున్నదే చిలుకా ||కట్టె||

ఎన్నాళ్ళు బ్రతికినా ఏమి సామ్రాజ్యమే
కొణ్ణాళ్ళ ఓ రామ చిలుకా ||కొణ్ణాళ్ళ||

మూణ్ణాళ్ళ బ్రతుకునకు మురిసేవు త్రుళ్ళేవు ||మూణ్ణాళ్ళ||
ముందు గతి కానవే చిలుకా

కర్రలే చుట్టాలు కట్టేలే బంధువులు
కన్న తల్లెవ్వరే చిలుకా ||కన్న||

మోసేరు నలుగురు వెంబడి పది మంది
నిన్ను మోసేరు నలుగురు వెంబడి పది మంది
వేంటనెవరూ రారు చిలుకా

కాలిపోయేదాక కావలి ఉందురు కాని
నువ్వు కాలిపోయేదాక కావిలుందురు కాని
కడకు తలగొట్టురే చిలుకా
వేంటనెవరూ రారు చిలుకా

ఒక స్పందన

  1. hi Naveen,

    can i have your mail id, daily without checking your blog i cannot start my work, that i am impressed, please send your id

    Kavitha

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: