గుడి గంటలు

ఇది గుడి గంటలు సినిమాలో ఘంటసాల పాడిన పాట. సాహిత్యాన్ని రచించిందెవరో కానీ, ఒక్కొక్క లైన్నీ ఒకటి వంద సార్లు ఆలోచించి రానట్లుగా ఉంది. చిత్రంలో సన్నివేశానికి సర్రిగ్గా సరిపోయే పాట. సినిమాలో NTR భార్య మీద కోపంతో ఇల్లు విడిచి వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత చేసిన తప్పుకు కుమిలిపోతూ పాడే పాటనుకొంటా.
జన్మమెత్తిరా అనుభవించితిరా
బ్రతుకు సమరములో పండిపోయితిరా
మంచి తెలిసి మానవుడుగా మారినానురా ||జన్మం||

స్వార్థమను పిశాచి మదిని స్వారి చేసెరా
బ్రతుకంతా చెలరేగిన ప్రళయమాయెరా || స్వార్థమను ||
దైవ శక్తి మృగత్వమునే సంహరించెరా || దైవ శక్తి ||
సమర భూమి నా హృదయం శాంతి బొందెరా ||జన్మం||

క్రోధ లోభ మోహములే పడగలెత్తెరా
బుసలు కొట్టి గుండెలోన విషము గ్రక్కెరా ||క్రోధ||
ధర్మ జ్యోతి తల్లివోలె ఆదరించెరా ||ధర్మ జ్యోతి||
నా మనసె దివ్య మందిరముగా మారిపోయెర

మట్టి యందె మాణిక్యము దాగియుండురా
మనిషి యందె మహాత్ముని గాంచగలవురా ||మట్టి||
ప్రతి గుండెలో గుడి గంటలె ప్రతిధ్వనించురా ||ప్రతి||
ఆ దివ్య స్వరం న్యాయ పధం చూపగలుగురా ||జన్మ||

2 స్పందనలు

  1. నమస్కారములు. మంచి పాటను గుర్తుచేసారు. ఈ పాటను రచించినది శ్రీ అనిసెట్టి అని అనుకుంటున్నాను.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: