• టాజా షరుకు

  • ఉట్టమ టపాళు

  • పాట షరుకు

  • వర్గాలు

  • Blog Stats

    • 242,082 హిట్లు

ఈ మాటనండి చూద్దాం

ఏది ఒక్క సారి”విశ్వాసం” అనండి..

మీలో మీరే కాదండి..కొంచెం గట్టిగా….అది….అలా అందరికీ వినపడేలా అనాలి..

మీ ఉచ్చారణ సరిగ్గానే ఉందనుకొంటున్నారా?

విస్వాసం అన్నారా? లేక

విస్‌వాసం అని పలికార?
ఈ సారి ప్రయత్నించండి.. “విశ్వాసం”…’సా’ కు ‘శా’ కు తేడ తెలిసిందా?

ఇప్పుడే గులేభకావళి కథ సినిమా చూస్తున్నా. “విశ్వాసం” అన్న పదాన్ని అంత సరిగ్గా..నిండుగా పలకడం ఒక్క యెన్.టీ.ఆర్ కే చెల్లింది. అందుకే ఆయన విశ్వ విఖ్యాత నటనా సార్వభౌముడనిపించుకొన్నాడు

3 స్పందనలు

  1. మన తెలుగు ఏంకర్ లకి ఇలాంటి సినిమాలు చూపించాలి :)

  2. తెలుగు యాంకర్లయితే విష్వాసం అంటారేమో

  3. యాంకర్లకే కాదు హైదరాబాదులో చల మంది తెలుగు ఇంతే కదా!?

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: