“వైజాసత్యా” నిన్ను కలుసుకొనే సుదినం ఎన్నడో

ప్రయాణం అంతా బాగానే ఉంది కానీ, నేనూ వైజాసత్యా ఒకే ఊరిలో (Minneapolis)ఉండి కూడ కలుసుకోలేకపోయాము. చివరిరోజు(17-Nov-2006) వైజాసత్యా నేనుండే Golden Valley వరకు వచ్చాడు, కానీ నేను ఫోన్లో అందుబాటులో లేకపోవడంతో తిరిగి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. వైజాసత్యా మళ్ళీ నిన్ను కలుసుకొనే సుదినం ఎన్నడో. తెవికీ మోడరేటర్ నాకు పరిచయస్తుడని ..స్నేహితుడని ఇక్కడ గర్వంగా చెప్పుకొంటాను.

ఒక స్పందన

  1. ఆరోజు మధ్యాన్నం 3 గంటలకి కూడలిలో మీ టపా చూసి గోల్డెన్ వ్యాలీ వచ్చాను అక్కడికి వచ్చేంతలో ఫోన్ చేస్తారేమో అనుకుని. మరలా అమెరికాకి రారా? బెంగుళూరులోనే ఉంటారా? అలాగైతే ఈ వేసవిలో నేను ఇండియా వచ్చినప్పుడు కలుద్దాం. మీలాంటి స్నేహితుడు దొరకటం నా అదృష్టం.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: