పొట్టి శ్రీరాములు

ఈ రోజు పొట్టి శ్రీరాములు ఆంధ్రా రాష్ట్ర సాధన కోసం ఆత్మార్పణ గావించిన దినం. ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలంటే…తెవికి లో చూడండి.

http://tinyurl.com/yjra7o

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: