ఓటమి – 1

చేసే ప్రతి పని ఎదురు తిరుగుతున్నప్పుడు..
జీవితంలో అన్ని విధాలుగా ఓడిపోయినప్పుడు ..
సాయానికి ఎవరూ చేతులు చాచనప్పుడు..
నిండా నిరాశార్ణవంలో మునిగిపోయినప్పుడు..
…………………..

భగవంతుడు గుర్తుకొస్తాడు..

ఇది స్వార్థమా?
ఏమో ఎవరికి తెలుసు….
అంతరాత్మను ప్రశ్నించి చూడాలి!!

7 స్పందనలు

 1. Don’t worry

  that is the first step

  svaardamu nuMDi nisvaardaaniki adhirOhistaavu

  practise makes man perfect.

 2. దేవుడు గుర్తుకూ రావచ్చు. దేవుడి మీద కోపమూ కలగొచ్చు. దేవుడు లేడనే సత్యమూ బోధపడొచ్చు!
  –ప్రసాద్
  http://blog.charasala.com

 3. ఈ అత్మ – పరమత్మల మద్య గెలుపు ఓటమిల తో సాగే పయనమే ఈ జీవితము. ఇది వైరాగ్యమా? విరక్తా? ఎమో?

 4. మనకి కావలసినప్పుడు మనకు ధైర్యాన్నందించే భావనే దేవుడు నాకు

 5. నడి సముద్రం లో మునిగిపోతున్నప్పుడు దొరికే ఏ చిన్న ఆధారమయినా అది దేవుడే.చేసుకోగలిగినంత సేపు స్వశక్తిని నమ్మి,ఏదారి లేని సమయం లో దేవుడనే నమ్మకాన్ని ఆసరా చేసుకోవచ్చు.అది స్వార్దమవక పోవచ్చు.

 6. అది దైవం/జీవితం యొక్క పరీక్షగా తీసుకొని ఎదురీదవచ్చు లేదా ఓడిపోయాను అని ఇంట్లో కూర్చొని ఏడవవచ్చు. మనం ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటామనే దాన్ని బట్టి ఫలితం అనేది ఉంటుంది.

  మనం చేస్తున్న పని సరైనదా లేదా అనేదాన్ని మన అంతరాత్మ (Higher Self) చెబుతుంది, మనం వినగలిగితే! (ప్రయత్నాన్ని) నమ్మి చెడిన వాడు లేడు, నమ్మక బాగుపడిన వాడు లేడు అని నా నమ్మకం.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: