• టాజా షరుకు

  • ఉట్టమ టపాళు

  • పాట షరుకు

  • వర్గాలు

  • Blog Stats

    • 242,082 హిట్లు

30 సంవత్సరాల విపుల

విపుల మాస పత్రిక ప్రారంభించి 30 సంవత్సరాలైన సందర్బంగా కథల పోటీ నిర్వహించారు. పోటీలో ఎంపిక చేసిన ఉత్తమ కథల సమాహారంతో సిద్దం చేయబడిన ప్రత్యేక సంచిక ఇది. ఈ ఉత్తమ కథలు చదివి ఆనందించండి మరి:
http://www.eenadu.net/vipnew3/display1.asp?url=vip-kathalu.htm

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: