• టాజా షరుకు

  • ఉట్టమ టపాళు

  • పాట షరుకు

  • వర్గాలు

  • Blog Stats

    • 242,082 హిట్లు

తెలుగు వికీ వల్ల ఉపయోగాలు: 1

మన తెలుగు సినిమాలల్లో మీకెంత మంది నాగేశ్వరరావులు తెలుసు? నాకు తెలుసు మీరు లెక్క “అక్కినేని నాగేశ్వరరావు” తోనే మొదలు పెడతారని. అదే తెవికీలో 1 నిముషం వెతికితే క్రిందనిచ్చిన నాగేశ్వరరావులందరూ కనపడ్డారు.

1) పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు
2) పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
3) కృత్తివెన్ను నాగేశ్వరరావు
4) కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు
5) ఆర్‌.నాగేశ్వరరావు (villian)
6) జి.నాగేశ్వరరావు (producer)
7) కె.ఎస్.నాగేశ్వరరావు (director)
8) వై.నాగేశ్వరరావు (director)
9) అక్కినేని నాగేశ్వరరావు

వీరే కాక వీరి జీవిత చరిత్రలు, పని చేసిన సినిమాలు గట్రా తెలుసుకోవాలంటే అది తెలుగు వికీలో చూడాల్సిందే

ఒక స్పందన

  1. మరి ఏడిద నాగేశ్వర రావో??
    (పూర్ణోదయా క్రియేషన్స్ వీరిదే కదా! కె.విశ్వనాథ్ సినిమాలు బోలెడింటిని తీసారు వీరు)

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: