పాటల్ని గుర్తు పట్టండి – 2 (నవ్వుల, మేలుకొలుపు,బావా మరదళ్ళ పాటలు)

ఇది మొదటి పోస్టు తరువాతది. క్రింది తెలుగు పాత పాటలు ఏ సినిమాలోనివో గుర్తు పట్టండి.
1) (చిత్రం: కళాకారులు:అక్కినేని, కృష్ణకుమారి)
అతను:
ఆ నవ్వులకోసమే నేను కలలు కన్నాను
ఆ నడకల కోసమే నేను కాచుకొన్నాను
2) (చిత్రం: సిరిమల్లెపువ్వు, కళాకారులు:మురళీమోహన్, జయసుధా)
అతను:
సిరిమల్లెపువ్వల్లె నవ్వు చిన్నారి పాపల్లె నవ్వు
3)(చిత్రం: కళాకారులు:కృష్ణా) (జేంస్ బాండ్ ఉన్నట్టుంది)
ఆమె:
మనసుతీరా నవ్వులె నవ్వులె నవ్వాలి
మనం రోజూ రోజూ పండగె చెయ్యాలి
4) (చిత్రం: చిత్రం: కళాకారులు:కృష్ణా, కాంచనా)
అతను:
నవ్వులే రువ్వే పువ్వమ్మా
నీ నవ్వులు నాకు ఇవ్వమా
ఉన్న నాలుగు నాళ్ళు నీలా ఉండిపోతే చాలమ్మా

5) (చిత్రం: కళాకారులు:ఎన.టీ.ఆర్)
అతను:
చిరునవ్వులోని హాయి చిలికించ నేడి రేయి
ఆమె:
ఏ నాడు కలగని హాయి ఈ నాడు కలిగెనోయి
నెలరాజు సైగచేసి వలరాజు తొంగి చూసె
సిగపువ్వులోన నగుమోము లోన వగలేవొ చిందువేసె
6) (చిత్రం: కళాకారులు:కృష్ణా)
అతను:
నవ్వు నవ్వించు ఆ నవ్వును అందరికి అందించి
జగమంతా ఆ దేవుని చిరునవ్వే అని హమనించు
చదువులలో ఆరితేరి పదుగురిలో పేరు పొంది
కన్నవారి దీవెనలందే చిన్నారి బాలల్లారా
7)(చిత్రం: పదహారేళ్ళ వయసు, కళాకారులు:చంద్రమోహన్, శ్రీదేవి)
అతను:
చీమకుట్టి చిన్నోడు ఏడుస్తూంటే… ….
మా మల్లి నవ్వాల పకా పకా
8)(చిత్రం: కళాకారులు:కృష్ణా)
నవ్వవే నా చెలి…నవ్వవే నా చెలి
చల్లా గాలి వీచేను

9) (చిత్రం: మర్మయోగి కళాకారులు:ఆరుద్ర, గుమ్మడి)
నవ్వుల నదిలో పువ్వుల పడవ కదిలే
ఇది మైమరపించే హాయి
10) (చిత్రం: కళాకారులు:కృష్ణా)
చంపేది ఎవడురా చచ్చేది ఎవడూరా
శివుడాజ్న లేకుండా చీమైన కుట్టదురా
…………..
అందుకే నవ్వుతూ బ్రతకాలిరా..తమ్ముడూ
నవ్వుతూ చావాలిరా

11) (చిత్రం: పెద్దరికం కళాకారులు:జగపతి బాబు, సుకన్య)

నీ నవ్వే చాలు పూబంతి చామంతి

మేలుకొలుపు పాటలు
1) (చిత్రం: ;కళాకారులు:) మేలుకో శృంగరరాయ మేటి మదనగోపాల
2) (చిత్రం: ;కళాకారులు:పాండురంగణ్ణి సేవించే తుకారాంగా అక్కినేని, అంజలీదేవి….మోహన రాగంలో)
అతను:
ఘనాఘన సుందర కరుణారస మందిరా
అది పిలిపో మేలుకొలుపో
3) (చిత్రం: ;కళాకారులు: జయసుధ)
తెల్లావారక ముందే పల్లె లేచింది
తనవారి అందరినీ తట్టి లేపింది
ఆదమరచిన కోడి ఉలికిపడి లేచి కూసింది
4) (చిత్రం: ;కళాకారులు:అక్కినేని, భానుమతి)
ఆమె:
మేలుకోవయ్యా కావేటి రంగా శ్రీరంగా
తెల్లావారెనురా విగగాలి (???)
అల్లనే ఉదయాద్రిపైన అరుణకాంతి విరిసెరా
5) (చిత్రం: ;కళాకారులు:రాంమోహన్??)
ఈ ఉదయం నా హృదయం
ఉరులు విరిసి ఆడింది
6) (చిత్రం: ;కళాకారులు:జయప్రద, కృష్ణంరాజు)
తొలి సంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో
7) (చిత్రం: మంగమ్మ గారి మనవడు, కళాకారులు: భానుమతి, సుహాసిని)
శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో
మా చిలకమ్మ బులపాటం చూసిపో
8) (చిత్రం: ;హరిదాసు పాట)
గురివింద దొరికిందా గొరవంక పలికె
……రావమ్మా మహాలక్ష్మి రావమ్మా
9) (చిత్రం: స్వయంకృషి; కళాకారులు: చిరంజీవి)
పారాహుషార్ పారాహుషార్
తూరుపమ్మ దక్షిణమ్మ
10) (చిత్రం: ;కళాకారులు:అక్కినేని, జగ్గయ్య) — జగ్గయ్యను నిద్రబుచ్చుతూ అక్కినేని పాడేపాట
తెల్లవారెను కోడి కూసెను దిక్కులన్నీ తెలివి మీరెను
11) (చిత్రం: ;కళాకారులు:పి.బి.శ్రీనివాస్)
దేవా లోకములోని చీకటులన్నీ వెలుగువి నీవె

బావా మరదళ్ళ పాటలు

1) కోతి బావకు పెల్లంట (చిత్రం: మల్లీశ్వరి)
2) ముల్లుగుచ్చుకున్నాది బావ తుమ్మ ముల్లుగుచ్చుకున్నాది బావ
ముల్లు తీసి ముద్దు చేసి ఇల్లు చేర్చర ఓ బావ (చిత్రం: ;కళాకారులు:శోభన్ బాబు, శారద)
3) ………….పాలపిట్ట…పరుగులెందుగు(చిత్రం: ;కళాకారులు:కృష్ణ, వాణిశ్రీ)
4) చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావ
చేసుకొన్న బాసలు మరచిపోనని (చిత్రం: ;కళాకారులు:అక్కినేని, వాణిశ్రీ)
5) భలె భలె పెద్ద బావ భళిర భళిర చిన బావ (చిత్రం:బాల భారతం)
6) కోతి బావ కోతి బావ కొబ్బరి ముక్క పెడతా రార (చిత్రం:శివుడు శివుడు శివుడు)
7) ఆకాశవీధిలో హాయిగా ఎగిరేవు దేశ దేశాలన్నీ తిరిగి చూసేవు
యేడ తానున్నాడో బావ (చిత్రం: మల్లీశ్వరి)
8) నేను పుట్టిందేమో నీకోసమే….లక్ష్మీ బావా (చిత్రం: ;కళాకారులు:)

ఇతర పాటలు 

1) భలే మంచి రోజు (చిత్రం: ;కళాకారులు:జగ్గయ్య, కృష్ణ)
2) జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా భయమ్ము లేదురా (చిత్రం: శభాష్ రాముడు;కళాకారులు: రామారావు)
3) గంగా యమునా తరంగాలతో (చిత్రం: ;కళాకారులు:గురజాడ వేషంలో కృష్ణ)
4) గాంధీ పుట్టిన దేశం
రఘురాముడు ఏలిన రాజ్యం
ఇది సమతకు మమతకు సంకేతం (చిత్రం: ;కళాకారులు:కృష్ణంరాజు?, నిర్మలమ్మ)
5) కల్లాకపటం ఎరుగని వాణ్ణి
గాలిపటంలా తిరిగే వాణ్ణి
పెంకి ఘటంలా ఉండేవాణ్ణి
నిండు గుండెతో బ్రతికేవాణ్ణి(చిత్రం: ;కళాకారులు:అక్కినేని)
6) మానవుడే మహనీయుడు (చిత్రం: బాలభారతం)
7)బాబు నిద్దురపోర..
…………….
చుక్కలోల చక్కగ వెలిగే వీరుడు శివాజి
వెన్నలదారు (చిత్రం: ;కళాకారులు:)
8) ఆశతోటి లోకమంత బ్రతుకుతుందిరా….(చిత్రం: ;కళాకారులు:పద్మనాభం)

__________________________________________________________

Keywords: Old Telugu Songs , Koyila , ETV , E-TV

__________________________________________________________

ప్రకటనలు

5 thoughts on “పాటల్ని గుర్తు పట్టండి – 2 (నవ్వుల, మేలుకొలుపు,బావా మరదళ్ళ పాటలు)

 1. 4) (చిత్రం: విప్రనారాయణ ;కళాకారులు:అక్కినేని, భానుమతి)
  ఆమె:
  మేలుకోవయ్యా కావేటి రంగా శ్రీరంగా
  తెల్లావారెనురా విగగాలి (???)

  2) ముల్లుగుచ్చుకున్నాది బావ తుమ్మ ముల్లుగుచ్చుకున్నాది బావ
  ముల్లు తీసి ముద్దు చేసి ఇల్లు చేర్చర ఓ బావ (చిత్రం:కాలం మారింది ;కళాకారులు:శోభన్ బాబు, శారద)

  4) చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావ
  చేసుకొన్న బాసలు మరచిపోనని (చిత్రం: దసరాబుల్లోడు;కళాకారులు:అక్కినేని, వాణిశ్రీ)

 2. మేలుకొలుపు పాటలు

  2.భక్త తుకారాం
  4. విచిత్ర వివాహం(జీవితం)
  6. సీతారాములు
  8. ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా

  బావా మరదళ్ళ పాటలు
  4.దసరా బుల్లోడు

  ఇతర పాటలు
  4. గాంధీ పుట్టిన దేశం

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s