వేమన స్త్రీ ద్వేషి కాదు

ఆశ్చర్యం..ఇప్పుడే వేమన మీద ఒక వ్యాసం వ్రాస్తున్నాను. అనుకోకుండా తెలుగుపీపుల్ లో ఈ వ్యాసం తగిలింది. అందుకే ఆలస్యం చెయ్యకుండా బ్లాగేస్తున్నా.

http://www.telugupeople.com/discussion/multiPageArticle.asp?id=62493&page=1

మాటలను కొరడా చేసి కొట్టడమంటే ఏమిటో వేమన పద్యాలను చదివితే అర్థమయ్యింది. కులం, మతం, ఆచారాలు, పురుషులు, స్త్రీలు, యోగులు, మూఢులు, దుర్జనులు ఇలా ఒకటేమిటి …అన్నింటినీ ఏకిపారేశాడు.

_________________________________________________________________
35% తాజాదనం ( ఏమిటిది? )

2 స్పందనలు

  1. నేను గమనించినదేమంటే, వేమన భావం మంచిదయినా బహుశా పద్యాలలో వాడిన భాష ఎవరికి తోచిన విధంగా వారు అన్వయించుకొనే లాగా ఉంది. మంచి చూసే వాడికి లొకమంతా మంచే కనిపిస్తుంది, అలానే చెడు చూసే ….

    కాని, రాయలసీమ వ్యావహారిక భాషలో తెలుగు పదాలు చాలా వరకు అలానే ఉంటాయి. అదో రూపం తెలుగుభాష కి.

  2. స్త్రీలు తప్పుచెయ్యకూడదనే వారూ, తప్పుచేసినప్పుడు ఎత్తిచూపి సవరించుకోమనేవారూ – ఇలాంటి వారందరినీ ద్వేషులని నిందించడం సబబు కాదు. ప్రతి స్త్రీ చేసే ప్రతిపనినీ బేషరతుగా సమర్థించాల్సిన అవసరం ఏముంది ? పురుషుల్ని అలా సమర్థిస్తున్నారా ఎవరైనా ?

    యోగంలో స్త్రీలకు దూరంగా ఉండమని బోధిస్తూ కొన్ని వైరాగ్యోపదేశాలు చేస్తారు. అది ద్వేషించడం కిందికి రాదు.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: