• టాజా షరుకు

  • ఉట్టమ టపాళు

  • పాట షరుకు

  • వర్గాలు

  • Blog Stats

    • 242,082 హిట్లు

పడిపోయాను….

శరీరాన్ని తొడుక్కోవటానికి భూమి మీదకొచ్చాను
సంస్కారము వదిలేసి పాతాళానికొచ్చి పడ్దాను

( కొన్నాళ్ళు తవికల పేరిట నేను జరిపే హింసాకాండను పాఠకులు భరించాలి :) )

ఒక స్పందన

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: