ఒక్కరైనా…

మూడు పడితే … రెండు కలుస్తాయనుకున్నారు …
రెండు కలిసి … నాలుగు అవుతుందనుకున్నారు …
నాలుగు కలసి … నూరేళ్ళని అనుకున్నారు …
అసలైతే దీన్ని భ్రమంటారు …

3 స్పందనలు

  1. అయితే భ్రమలోనే జీవిస్తున్నామంటారా?

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: