• టాజా షరుకు

  • ఉట్టమ టపాళు

  • పాట షరుకు

  • వర్గాలు

  • Blog Stats

    • 242,082 హిట్లు

Being Curious

http://deeps–blog.blogspot.com/2010/01/being-curious.html

భోజన విరామ సమయంలో మేము చర్చించుకొన్న విషయాలను వ్యాసంగా మార్చి వ్రాశాడు నా స్నేహితుడు. ఈ కాలంలో మన ఉద్యోగంలో రోజూ మనం ఎందుకు వత్తిడికి గురి అవుతున్నాము, అనే విషమై చర్చించాము…

2 స్పందనలు

  1. Thanks for the transliteration, I am able to understand now :)

    Good job keep discussing and also keep blogging ur discussion

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: